[one_half first]

[dropcap1]E[/dropcap1]mpresa.  Formada de professionals amb una llarga experiència en la distribució d’alimentació . Principalment del sector de l’hostaleria i restauració . Els nostres clients són : cadenes , hotels , restaurants , supermercats , fleques i botigues especialitzades .

[/one_half]

[one_half]

[dropcap1]M[/dropcap1]issió. La nostra missió és fer arribar els productes amb un alt
valor afegit i de forma eficient als professionals del sector .

[/one_half]

Els nostres valors


[one_third first]

ÈTICA

[dropcap2]1[/dropcap2] Assolir un tracte just per a les parts , pensant en el client i les seves necessitats reals , per l’èxit de les nostres transaccions presents i futures .

[/one_third]

[one_third]

CONFIANÇA

[dropcap2]2[/dropcap2] Treballar amb fe i rigor per aconseguir l’èxit conjunt de totes les parts de les nostres relacions ( clients , proveïdors , personal i entorn) .

[/one_third]

[one_third]

COL·LABORACIÓ CREATIVA

[dropcap2]3[/dropcap2] Ajudar als nostres clients a fer créixer les seves organitzacions per als objectius marcats .

[/one_third]

[one_third first]

PERSEVERANÇA

[dropcap2]4[/dropcap2] Motivar davant les dificultats i problemes que puguin sorgir en la consecució de les nostres fites .

[/one_third]

[one_third]

EFICIÈNCIA

[dropcap2]5[/dropcap2] Orientar l’empresa cap a la perfecció operativa .

[/one_third]

[one_third]

RESPONSABILITAT I RESPECTE SOCIAL

[dropcap2]6[/dropcap2] Integració , motivació i respecte del nostre capital humà en la presa de decisions i la cooperació per assolir els objectius comuns , tenint en compte l’entorn .

[/one_third]